نمایندگی های خارجی

: ویژگی ها

 • تیم پخش نرم افزار در سطح کشور
 • متخصص در تحقیقات بازار
 • ابزارهای معرفی محصولات بصورت حرفه ای
پشتیبانی   آنلاین
تلفن  : 4-77524752(21)98+
بخش   فروش
تلفن  : 6-77524755(21)98+
اطلاعات بیشتر می خواهید؟
آیا نرم افزار سفارشی می خواهید؟
قیمت؟
تماس با ما:
 پست الکترونیک : info@ravian.net
 تلفن : 6-77524752 (21) 98+

خدمات

همکاری دو جانبه با شرکت ها :


در صورت درخواست همکاری از سوی شما موسسه راویان می تواند خدمات زیررا به شما ارائه نماید :

 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • فرآیندهای تجاری شما دربازار ایران بدون نیاز به حضورتان
 • فراهم آوردن گزارشات مناسب برای تحقیقات بازار به منظورمدیریت کوتاه مدت یا بلند مدت فعالیت تجاری شما
 • ارائه بررسی ها ، تحقیقات و اطلاعات مورد نظر قبل از ورود به یک بازاربه منظور مشخص تر نمودن نگرش تان و ایجاد طرح بازاریابی مناسب
 • ارائه خدمات خاص برای فعالیت های بازرگانی شمادر بازارایران
 • این موسسه می تواند به عنوان نمایندگی عمل کرده و از طریق دفتر کار محلی به پخش محصولات تان اقدام نماید .
 • همچنین می تواند به عنوان وارد کننده یا توزیع کننده فعالیت نماید .
 • در صورت نیاز به منابع اطلاعاتی بیشتر این موسسه می تواند به عنوان واسطه به ایجاد ارتباط بین شما و فعالیت های تجاری مرتبط یا بازارهای هدف بپردازد .