بخش دوم : مرغ مگس خوار گوگل - کبوتر گوگل

الگوریتم رتبه بندی مرغ مگس خوار گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی مورد استفاده گوگل قرار گرفت. نام این الگوریتم به خاطر صفت (دقیق و سریع) مرغ مگس خوار انتخاب گردید. تمرکز این الگوریتم بر پیدا کردن ارتباط معنایی میان واژه ها و تشخیص کیفیت و دقت محتوای سایت ها می باشد. این الگوریتم رتبه سایت هایی را که فقط از کلمات کلیدی به تعداد زیاد استفاده کرده بودند و محتوای با کیفیتی نداشتند را، به شدت کاهش می دهد و سایت های با کیفیت تر را در صفحه نتایج گوگل جایگزین آن ها می کند.
الگوریتم مرغ مگس خوار به معنای کل عبارت جستجو توجه می کند و سعی می کند سایت هایی را که دقیق ترین شباهت را به عبارت جستجو دارند، در صدر نتایج جستجوی خود نمایش دهد. این الگوریتم باعث می شود نتایج جستجو فقط به یک کلمه کلیدی از عبارت جستجو شده حساس نباشد و نتایجی نمایش داده شود که نزدیک ترین ارتباط معنایی را با عبارت جستجو شده دارد.

الگوریتم رتبه بندی کبوتر گوگل

الگوریتم کبوتر ابتدا در سال ۲۰۱۴ میلادی مورد استفاده گوگل قرار گرفت. نام این الگوریتم رتبه بندی به خاطر تمرکز بر سئو محلی یا داخلی انتخاب گردید. این الگوریتم که فعلا در آغاز راه قرار دارد، متمرکز بر ارائه نتایج جستجوی با کیفیت و مرتبط با مکان جستجو کننده است. در این الگوریتم رتبه بندی سئو محلی یا لوکال اهمیت زیادی پیدا کرده است و برای مثال کسب و کارها می توانند با ثبت نام و آدرس شرکت خود در فهرست کسب و کارهای گوگل، شانس پیدا شدن شان را در نتایج گوگل افزایش دهند. البته خدمات سئو داخلی گوگل در حال حاضر به طور کامل برای ایران ارائه نمی شود.

باغ وحش گوگل (مرغ مگس خوار گوگل - کبوتر گوگل)